วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จ.ระยอง เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย สรบ.

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (V-ChEPC) วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ดร.สิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ดร.ประกิต ปอคูสุวรรณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด พร้อมด้วยคณะครูวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด และคุณจารุดา วิชัยโกศล คุณนฤมล มานิตยกุล จากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ โดยมี ดร.วรินธร “วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จ.ระยอง เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย สรบ.”